Předchozí ročníky

Ve dnech 22. - 24. května 2024 se v Brně uskutečnil 33. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2024. Pro téměř 180 účastníků z 28 zemí bylo připraveno 82 přednášek a 71 posterů.

Konferenci zahájil profesor Peter Jurči z Materiálovotechnologické fakulty STU v Trnavě s přednáškou o vysokolegovaných ledeburitických nástrojových ocelích.

Druhou plenární přednášku přednesl online profesor Pavel Novák z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Svou přednášku věnoval tématu historie, současnosti a budoucnosti používání intermetalických materiálů.

Tematický záběr přednášek konference byl ale tradičně daleko širší. Výzkumníci představili novinky nejen v oblastech výroby železa, oceli, litiny, neželezných kovů a slitin, tváření kovů a povrchového inženýrství, ale také v ekonomice a řízení metalurgické výroby.

Cenu za nejlepší poster získal Timon SCHILD z European Space Resources Innovation Centre (Lucembursko).

Příští 34. ročník konference METAL se uskuteční opět v květnu 2025.