Předchozí ročníky

14. mezinárodní konference metalurgie a materiálů se uskutečnila ve dnech 24.-26. května 2005 v Hradci nad Moravicí a opět měla 5 sympozií jako předešlé konference. V plenárním zasedání zaznělo 6 přednášek zástupců předních hutních podniků a vysokých škol. Celková účast byla 184 účastníků z toho 44 ze zahraničí. Do sborníku bylo přijato 215 příspěvků, z toho 69 posterů.