Předchozí ročníky

Na 30. jubilejní mezinárodní konferenci metalurgie a materiálů - METAL 2021 bylo zaregistrováno 220 lidí z 23 zemí z celého světa (například z České republiky, Polska, Ruska, Slovenska, Německa, Rakouska, Rumunska, Bulharska, ale také z Japonska a Korey). 236 článků bylo přijato do následujících tematických sekcí:

Sekce A - Pokročilá výroba železa, oceli a litiny
Sekce B - Tváření kovů
Sekce C - Výrobky z oceli a jejich vlastnosti
Sekce D - Moderní trendy v povrchovém inženýrství
Sekce E - Neželezné kovy a slitiny
Sekce F - Ekonomika a řízení metalurgické výroby