TERMÍNY A VLOŽNÉ

Termíny

Abstrakty 30.4.2016
Články (plné texty) 10.5.2016
Platba, rezervace ubytování 2.5.2016
Nahrání prezentace 23.5.2016

Vložné

Autoři přednášek a posterů* 6.490,-Kč
Ostatní účastníci a spoluautoři 7.490,-Kč
Doktorand/student denního studia s přednáškou/posterem* 4.000,-Kč
Doktorand/student denního studia bez přednášky/posteru 4.500,-Kč
Zveřejnění článku** 3.400,-Kč

*  Programový výbor si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery), nebo jej
   zamítnout.

** Pouze pro autory, kteří se nezúčastní konference. Článek nebude zahrnut do Sborníku 
    konference určený k zaslání do WOS (Thomson Reuters) & Scopus (Elsevier).
 

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, tištěný Seznam abstraktů, doprovodný program, stravování, občerstvení - coffee break, společenský večer, Beer party. Vložné můžete zaplatit kartou prostřednictvím konferenčního systému nebo převodem. Daňový doklad o přijaté platbě bude zaslán emailem po obdržení platby. Závěrečné vyúčtování (faktura) bude zasláno po ukončení konference na fakturační e-mail zadaný v konferenčním systému. Při odhlášení z konference se vložné nevrací, autorovi bude zaslán Seznam abstraktů.

 

Data

Zahájení konference 25.5.2016, 10:00
Společenský večer - hotelová restaurace 25.5.2016, 20:00
Posterová sekce 26.5.2016, 17:00
Beer party - restaurace Moravská Chalupa 26.5.2016, 20:00

Bankovní spojení

TANGER, spol. s r.o.
Keltičkova 62,
Česká Republika
710 00 Ostrava
IČO: 13643495
DIČ: CZ13643495
 
Československá obchodní banka a.s.,
Hollarova 5, 702 00 Ostrava
č.ú - CZK: 9595143/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0000 0959 5143
   
č.ú - EUR: 245367919/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 4536 7919
VS: číslo pokynu k platbě
Do poznámky prosím uveďte, za koho platíte (např. své jméno)