Předchozí ročníky

17. mezinárodní konference metalurgie a materiálů se uskutečnila ve dnech 13.- 15. května 2008 v Hradci nad Moravicí a i tento rok měla 5 sympozií. V plenární sekci zazněly 4 referáty zaměřené na evropské výzkumné programy a technologické platformy. Účastníci se měli možnost seznámit celkem se 138 přednáškami (mimo přednášky plenární) a kromě toho bylo přihlášeno celkem 62 posterů. Navíc někteří, zejména zahraniční účastníci, ale letos ve zvětšené míře i čeští účastníci, využili nabídnuté možnosti zveřejnit svou práci na CD, aniž se osobně konference zúčastnili – celkem 29. Ze souhrnné statistiky konference tedy vyplynul tento údaj: Celkový počet účastníků byl 223. Z České republiky se dostavilo 157 účastníků, dále pak ze zahraničí v tomto členění: Slovensko 31, Polsko 1, Rusko 6, Venezuela 1, Litva 4, Jižní Korea 1, Indie 1, Rumunsko 5, Německo 1, Belgie 1, Řecko 1, Alžír 1, USA 4, Turecko 2, Francie 2 a Libye 2. Oproti minulým letům se zvedl počet zemí na celkem 17.