Předchozí ročníky

24. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů se konal 3. - 5. června 2015 již tradičně v Brně. Z celkového počtu 534 přihlášených účastníků se zúčastnilo 464 osob z 25 států: 241 účastníků z České republiky, 123 z Polska, 28 ze Slovenska, 18 z Ruska, 8 z Rumunska, 8 z Turecka, 6 z Korey, dále pak například z Japonska, Velké Británie, Nizozemí, Španělska či Belgie. Účastníci prezentovali ve 173 přednáškách a ve 257 posterech. Příspěvky byly rozděleny do sekcí dle tematického zaměření takto:

Počty článků:

Plenární sekce 2 přednášky  
Komerční prezentace 2 přednášky  
Sekce A 14 přednášek 7 posterů
Sekce B 33 přednášek 25 posterů
Sekce C 35 přednášek 66 posterů
Sekce D 27 přednášek 28 posterů
Sekce E 37 přednášek 76 posterů
Sekce F 23 přednášek 55 posterů
Zveřejnění na CD
Sborníku abstraktů
(bez účasti autora)
9 článků  


Prezentace firem:
COMTES FHT a.s. - sponzor (vystavovatel)
Thermo-Calc Software AB - sponzor (vystavovatel)
Carl Zeiss spol. s r.o. (vystavovatel)
Česká společnost pro nové materiály a technologie
Linde Gas a.s. (vystavovatel)
Měřící technika Morava s.r.o. (vystavovatel)
METROTEST s.r.o.
MSV - Veletrhy Brno
Nanovea Inc.
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, z.z.p.o.
ŽĎAS a.s.

Ve čtvrtek odpoledne proběhl doprovodný program, který zahrnoval plavbu lodí po Brněnské přehradě, návštěvu Planetária, VIDA! Science centre nebo Vily Tugendhat. I díky pěknému počasí si účastníci tento kulturní program velmi pochvalovali.

První den konference se v hotelu Voroněž I. konal Společenský večer spojený s degustací vín Jižní Moravy za doprovodu cimbálové muziky. Následující večer proběhla v Moravské chalupě Beer party s rožněním selat.

Vynikající technické zabezpečení v jednotlivých sálech sekcí, ostatní stravovací služby a ubytování přímo v hotelu nebo v blízkém okolí předurčuje danou lokalitu jako nejvhodnější pro konání jubilejního 25. ročníku konference METAL 2016.

V posterové sekci bylo téměř 260 posterů početně zastoupených také v poměru počtu referátů jednotlivých symposiích. Organizátor konference firma TANGER spol. s r.o. pak na základě hodnocení garantů sekcí vyhlásila 5 čestných uznání a další 3 vítěze ceny o nejlepší poster oceněné věcnými dary. Posterovou sekci považujeme rovněž za velmi úspěšnou.

Vítězové:
1. místo - STEFANIK Andrzej - Czestochowa University of Technology, Polsko, EU
2. místo - VODIČKOVÁ Věra - Technická univerzita v Liberci, Česká republika, EU
3. místo - KAWULOK Rostislav - VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika, EU

Čestná uznání:
BALON Petr - VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika, EU
BLANCHER B. Simon - ERAMET, Francie, EU
ČEGAN Tomáš - VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika, EU
MACIEJ Artur - Silesian University of Technology, Polsko, EU
SOCHA Ladislav - VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika, EU