Předchozí ročníky

8. metalurgické symposium bylo uspořádáno v 8 sekcích (Ocel ve stavebnictví; Výroba železa a oceli, plynulé lití oceli; Tváření oceli; Povrchové inženýrství, vrstvy; Výrobky z ocelí; Neželezné kovy; Slévárenství; Oceli pro energetiku).V průběhu Symposia byl uspořádán workshop “Evropské výzkumné a vývojové programy a inovační strategie”, sponzorovaný BIC, s.r.o., Ostrava. Bylo předneseno 119 přednášek a vystaveno 85 posterů. Symposia se zúčastnilo 217 účastníků, z toho bylo 54 ze zahraničí (ze 14 států). Čtyřdílný sborník měl 1080 stran. Hlavním řečníkem byl prof. Dr. Ing. Hans Warlimont, IFW Dresden, Německo, který přednesl přednášku “Funkční materiály na bázi železa”.