Předchozí ročníky

11. mezinárodní konference metalurgie a materiálů byla po prvé přenesena z tradičního sídla v Ostravě do blízkého Hradce nad Moravicí, do krásného Červeného zámku s koncertním sálem a pěti výhodně situovanými konferenčními místnostmi. Měla 5 Sympozií a to „Pokroková výroba železa a oceli“, „Tváření kovů“, „Výrobky z oceli a jejich vlastnosti“, „Povrchové inženýrství“ a „Neželezné kovy a slitiny“. Také podruhé v historii těchto konferencí byly všechny plné verze přednášek i posterů dodány na CD-ROM. Účastníci vyslechli celkem 112 přednášek a kromě toho si v posterové sekci mohli prostudovat 38 posterů. Celkem se zúčastnilo 184 účastníků ze 13 zemí.