Předchozí ročníky

16. mezinárodní konference metalurgie a materiálů se uskutečnila ve dnech 22. - 24. května 2007 v Hradci nad Moravicí a i tento rok měla 5 sympozií. V plenární sekci zazněly 2 referáty: W. Faul z Kompetenzzentrum Neue Materialien Bayreuth GmbH, Bayreuth, Německo, se zaměřil na pokrokové materiály 21. století a J. Raab z Hutnictví železa, a.s., Praha, na aktuální situaci v českém ocelářství. Účastníci se měli možnost seznámit s dalšími 152 přednáškami a bylo přihlášeno celkem 36 posterů. Celkový počet účastníků 177, z toho 137 z ČR. Ze zahraničních účastníků navštívili konferenci zájemci z Ruska (6), Mexika (3), Rumunska (3), Francie (1), Slovenska (18), Německa (3), Ukrajiny (4), Holandska (1) a Chorvatska (1).