Předchozí ročníky

12. mezinárodní konference metalurgie a materiálů byla opět v květnu v Hradci nad Moravicí ve dnech 20 až. 22. května 2003, tedy o týden později než v uplynulých letech a jako tradičně měla pět Sympozií a to: „Pokroková výroba železa a oceli“, „Tváření kovů“, „Výrobky z oceli a jejich vlastnosti“, „Povrchové inženýrství“ a „Neželezné kovy a slitiny“. V programu plenárního zasedání zazněly vyžádané přednášky význačných odborníků z průmyslu, vysokých škol a z technických společností. Celková účast byla 189 účastníků, z toho ze zahraničí 41 a zaznělo 118 přednášek (mimo přednášky plenární) a kromě toho bylo uveřejněno 38 posterů.