Předchozí ročníky


Ve dnech 18. - 19. května 2022 se v Brně uskutečnil 31. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2022. Pro 200 účastníků z 20 zemí bylo připraveno 77 přednášek a 83 posterů. Po dvouleté odmlce způsobené pandemií koronaviru se konference mohla uskutečnit v tomto roce opět v tradičním formátu.

Konferenci otevřel profesor Ping Xiao, vedoucí výzkumného pracoviště Rolls-Royce/Royal Academy of Engineering (Velká Británie) v oblasti pokročilých technologií povrchových úprav. Svou přednášku věnoval tématu povrchového inženýrství a nátěrů pro letecké motory. Druhou plenární přednášku přednesla docentka Mariola Saternus ze Slezské univerzity v Katovicích (Polsko). Přednáška se zabývala synergickým účinkem optimálního přídavku AlNi do zinkové lázně jako alternativy k lázním obsahujícím Pb, Bi a Sn.

Tematický záběr přednášek konference byl ale tradičně daleko širší. Výzkumníci představili novinky nejen v oblastech výroby železa, oceli, litiny, neželezných kovů a slitin, tváření kovů a povrchového inženýrství, ale také v ekonomice a řízení metalurgické výroby.

V rámci programu byla zařazena také komerční prezentace firmy TestForce s.r.o., která představila kroky k optimalizované a automatizované laboratoři.

Cenu za nejlepší poster získal Dušan Majtás z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie Věd ČR. Ve své práci ukázal korozi olověných a měděných vzorků a nastínil simulaci stárnutí a skutečné expozice.

Příští 32. ročník konference METAL se uskuteční 17. - 19. května 2023.