Předchozí ročníky


Ve dnech 17. - 19. května 2023 se v Brně uskutečnil 32. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2023. Pro téměř 180 účastníků z 21 zemí bylo připraveno 65 přednášek a 86 posterů.

Konferenci zahájil docent Christian Bernhard, vedoucí výzkumné skupiny pro čistotu oceli a odlévání na katedře metalurgie Montanuniversität Leoben v Rakousku. Svou přednášku věnoval nejnovějším úspěchům a budoucím výzvám pro výzkum kontinuálního odlévání oceli. Druhou plenární přednášku přednesl Jožef Medved, profesor na katedře materiálů a metalurgie, Fakulty přírodních věd a inženýrství, Univerzity v Lublani (Slovinsko). Přednáška se zabývala hliníkem jako udržitelným materiálem ekologického přechodu.

Tematický záběr přednášek konference byl ale tradičně daleko širší. Výzkumníci představili novinky nejen v oblastech výroby železa, oceli, litiny, neželezných kovů a slitin, tváření kovů a povrchového inženýrství, ale také v ekonomice a řízení metalurgické výroby.

Cenu za nejlepší poster získal Alexandr Arbuz z Nazarbayev University v Temirtau (Kazachstán). Ve své práci představil FEM-simulace uzavírání příčných defektů v austenitické nerezové oceli radiálním smykovým válcováním.

Český svaz vědeckotechnických společností "ČSVTS" udělil cenu za nejlepší posterovou prezentaci ve studentské kategorii Zuzaně Košelové z Ústavu přístrojové techniky Akademie Věd ČR za její poster věnovaný funkčním tenkým filmům na bázi wolframu a jejich charakterizaci.

Příští 33. ročník konference METAL se uskuteční 22. - 24. května 2024.