SBORNÍK KONFERENCE METAL 2015

 

Sborník konference METAL 2015 byl schválen k indexaci v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters)

 

Obsah je k dispozici zde.