Předchozí ročníky

9. metalurgická konference sestávala z 8 Symposií (Pokroková výroba oceli; Tváření kovů; Výrobky z oceli; Moderní slévárenské technologie; Vybrané problémy vytváření povlaků; Neželezné kovy a slitiny; Degradační procesy; Nanomateriály a hranice zrn). Na konferenci bylo předneseno 184 přednášek a prezentováno 62 posterů. Symposia se zúčastnilo 268 účastníku, z toho bylo ze zahraničí (z 20 států). Poprvé bylo úplné znění přednášek vydáno na CD-ROM. Tištěný sborník abstraktů měl 113 stran. Hlavním řečníkem byl Ing. Karel Šperlink, CSc., Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj, Praha, který přednesl přednášku “Národní politika výzkumu a vývoje”.