Prof. Ing. Markéta TKADLEČKOVÁ, Ph.D.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec, Česká republika, EU


Position:
Technologist, Technology and Research Department, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.


Main Research Activities:
Technologies of steelmaking, Numerical modelling of metallurgical processes, Continuous casting of steel, Ingot casting.


Selected publications:

Zpět